NLP (Master) Practitioner

In de NLP Practitioner opleiding word je je bewust van hoe je communiceert in plaats van je te focussen op wat je communiceert. We gaan kijken, ervaren en leren te communiceren op de vorm, los van de inhoud. Want dat is waar echt contact en communicatie plaats vindt. Inzicht en grip krijgen op “hoe doe je wat je doet” is waar het in NLP en de Practitioner om gaat. De opleiding kan je zelfvertrouwen vergroten waardoor er een beter contact met jezelf en de mensen om je heen zal ontstaan. In contact blijven met elkaar op die momenten dat het moeilijk is dat is communicatie verheven tot kunst. Een vaardigheid die we allemaal kunnen leren. En, zonder contact geen beïnvloeding!!!