Management- en teamtrainingen

Alles is communicatie ongeacht wat de inhoud van je taak- en functie is. In deze training wordt je voldoende toegerust om leiding te geven aan anderen. Daarvoor zal je eerst leiding moeten kunnen geven aan jezelf! Vaste onderdelen van deze training zijn het leren waarnemen zonder meteen te interpreteren. Je leert vragen te stellen in plaats van te oordelen. Pas als we leren te luisteren om te begrijpen in plaats van te luisteren om te reageren ontstaat er echt contact.  Weerstand bij anderen betekent dat er geen contact is.  Als manager krijg je te maken met tegenstrijdige belangen. Hoe ga je om met deze spagaat en buig je weerstand om naar samenwerken en synergie. Allemaal zaken die in deze training aan bod komen met technieken die je ook meteen aan den lijven ondervindt tijdens de training.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen:

  • Persoonlijke effectiviteit
  • Doelstellingen behalen
  • Leidinggeven
  • Intervisie; Feedback geven
  • Vergaderen en vergadertechnieken
  • Coaching, communicatie en collegiale consultatie
  • Het voeren van confronterende gesprekken
  • Professionele cultuur