Communicatiemodule Audittrainingen

De Communicatiemodule Auditopleiding is bedoeld voor schooldirecteuren. Naast kennis over de inhoud en samenhang van het nieuwe waarderingskader leert de auditor in opleiding veel over de minimumnormen en de beslisregels van de inspectie. Het praktische deel van de training bestaat uit het organiseren van een audit en het schrijven van een auditverslag. Eerst nemen de deelnemers hun eigen school ‘onder de loep’ en daarna gaan zij op onderzoek uit bij een ‘collega-school’. Het is daarbij voorwaarde om zowel in woord als in schrift goed te communiceren met de betrokkenen. Naast ‘zorg en begeleiding’ en ‘observeren in de kleutergroepen’, is ‘communicatie’ een belangrijke module van de audittraining.

Deze opleiding is de enige Post-HBO erkende opleiding tot auditeren in het onderwijs. Gediplomeerde kandidaten worden opgenomen in het Post-HBO register.